skip to Main Content

Diensten

Optikans – Diensten

Ik bied gezinscoaching en begeleiding aan bij kinderen met (ernstige) gedragsproblemen en hechtingsproblemen.

Coaching & begeleiding bij gedragsproblemen thuis of op school

Als een kind jong is, komt er veel op hem of haar af. De verwachtingen zijn hoog en je kind krijgt steeds meer verantwoordelijkheid om zaken zelf te regelen. Soms komt je kind er gewoon even niet uit. Je kind heeft geen zin meer in school of heeft moeite om zich weer op te laden voor het werk. Misschien heeft je kind problemen thuis, heeft hij of zij het gevoel dat zijn of haar ouders hem of haar niet begrijpen. Optikans helpt je kind graag om zijn of haar leven weer op de rit te krijgen, zodat je kind in de toekomst zelf zijn of haar leven in kunt vullen.

Ieder kind, maar ook iedere ouder heeft recht op gehoord en gesteund te worden bij de begeleiding van hun kind.

Coaching & begeleiding in de klas

Kinderen brengen een groot gedeelte van hun tijd door op school. Het is daarom belangrijk dat kinderen zich thuis voelen op school en met plezier naar school gaan. Wanneer dit niet het geval is en kinderen spijbelen, kunnen de redenen daarvoor heel divers zijn.

Er kunnen zich binnen de thuissituaties van een kind situaties voordoen waarbij een kind ook op school extra aandacht vraagt. Voor een school is het niet altijd makkelijk aan deze behoeften te voldoen. Optikans biedt dan een oplossing voor begeleiding op school en in de klas.

Opvoedingsondersteuning

Opvoedingsondersteuning is het ondersteunen van ouders bij de opvoeding om een optimale ontwikkeling van kinderen te bevorderen. Het omvat alle soorten ondersteuning van ouders met een opvoedingsvraag of opvoedingsprobleem. Van het stimuleren en ondersteunen van de normale ontwikkeling van jeugd, anticiperende voorlichting, het bevestigen van ouders in hun opvoedingsaanpak en het beantwoorden van eenvoudige opvoedingsvragen tot een intensieve oudertraining voor ouders met een complexere hulpvraag.

Optikans is er voor ouders die:

  • Meer rust in het gezin willen
  • Willen weten wat er in hun kind omgaat
  • Op zoek zijn naar tips om hun kind zélf te helpen
  • Inzicht willen krijgen in hun eigen rol in de dynamiek met hun kind

Wanneer zelf aan de slag als ouder?

Soms, bijvoorbeeld als je kind nog erg jong is of zelf echt niet wil, is coaching voor het kind niet geschikt. In dat geval kunt je als ouders bij Optikans terecht om te onderzoeken wat er gebeurt in de interactie tussen jou en jouw kind.

Optikans biedt individuele begeleiding aan kinderen. Er kunnen zich binnen de thuissituaties van een kind situaties voordoen waarbij een kind ook op school extra aandacht vraagt. Voor een school is het niet altijd makkelijk aan deze behoeften te voldoen.

Optikans is er voor kinderen die:

  • Snel boos of verdrietig worden
  • Last hebben van vermoeidheid, buik- of hoofdpijn, zonder medische aanleiding
  • Klagen over een vol hoofd, moeite hebben zich te concentreren, overbeweeglijk zijn
  • Moeite hebben met leren (het zit er wel in, maar het komt er niet uit)
  • Moeilijk vriendjes maken of (het gevoel hebben dat zij) worden gepest
  • (Faal)angstig zijn, piekeren
Back To Top