skip to Main Content

Coaching en begeleiding van kinderen waarbij elk gezin de optimale kansen verdient!

Optikans – Gezinscoach voor (ernstige) gedragsproblemen en hechtingsproblemen

Opgroeiende kinderen brengen mooie momenten met zich mee. Maar dit wil niet zeggen dat opvoeden vanzelf gaat. Het kan zijn dat je als ouder(s) tegen problemen aan loopt. Soms lossen die problemen zich vanzelf op, maar het kan ook zijn dat jullie hier hulp nodig bij hebben. Je probeert om te gaan met bepaald gedrag maar dit leidt niet tot het gewenste resultaat. Dit kan veel frustratie, onmacht en ruzies tot gevolg hebben en het gezin uit balans brengen. Optikans coacht en begeleid ouders om het gedrag van hun kinderen beter te begrijpen en er anders mee om te gaan.

Gezinscoaching is gericht op gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0 tot ongeveer 18 jaar waarbij de ouders problemen ervaren met de opvoeding en omgang met hun kind(eren). Hulpvragen kunnen onder andere zijn:

  • Mijn kinderen maken constant ruzie met elkaar
  • Mijn kind luistert niet naar me
  • De sfeer in huis is negatief en er zijn veel woordenwisselingen
  • Mijn kind durft niet (alleen) te slapen
  • Ik wil een beter contact met mijn kind
  • Mijn kind heeft gedragsproblemen

Wil je meer rust, plezier, inzicht, stabiliteit, bewustwording, gezelligheid en minder onbegrip, ruzie, spanningen, frustraties en irritaties? Neem dan vrijblijvend contact met mij op.

Optikans biedt professionele zorg op maat!

“Neem de ontwikkeling van je kind in eigen hand!”

Wat kan Optikans  doen?

Coaching & begeleiding Thuis

Gedragsproblemen kunnen verschillend van aard zijn. Veel kinderen tonen probleemgedrag als ze boos of gefrustreerd zijn.

Optikans geeft inzicht en gaat aan de slag in kaart te brengen waar het gedrag vandaan komt en hoe dit te voorkomen is.

Coaching & begeleiding op school

Kinderen brengen een groot gedeelte van hun tijd door op school. Het is daarom belangrijk dat kinderen zich thuis voelen op school en met plezier naar school gaan.

Optikans kijkt mee op school en kan indien gewenst adviezen geven.

Opvoedingsondersteuning

Opvoedingsondersteuning kan verschillende doelen hebben, zoals: ouders beschikken over de informatie over opvoeden waar zij behoefte aan hebben, lichte hulpvragen van ouders zijn beantwoord, ouders voelen zich weer zeker over de opvoeding van hun kind(eren), opvoedcompetenties van ouders zijn toegenomen, een specifiek opvoedprobleem zoals druk gedrag, niet luisteren, bedplassen, et cetera is opgelost. Afhankelijk van het beoogde
doel van opvoedingsondersteuning zijn bepaalde methodieken of programma’s geschikt om in te zetten.

Back To Top